Det er nå avgjort hvilke leverandører som får tilby IKT-konsulenter til...
 
 

Fra april neste år inngår de regionale helseforetakene nye bankavtaler. Tre...
 
 

Sykehusinnkjøp bistår Luftambulansetjenesten ved anskaffelsen av...
 
 

Det nærmer seg en avgjørelse om hvem som får levere legespesialister og...
 
 

Dustin Norway AS vil levere datautstyr fra HP til norske sykehus i tiden som...
 
 

Fra 1. november 2016 er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)...
 
 

Avtaleforvalterne som i løpet av vinteren blir kolleger i Sykehusinnkjøp...
 
 

Onsdag ble det høytidelig markert at Helseforetakenes Innkjøpsservice AS...
 
 

Når man for første gang gjør en nasjonal anskaffelse av vannautomater til...