18. februar var det oppstartmøte for ny ambulansebilanskaffelse. Nåværende...
 
 

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) har inngått en ny nasjonal...
 
 

1. – 2. september arrangeres årets viktigste møteplass for innkjøpere...
 
 

Som et ledd i forbedring for våre eksterne brukere, har HINAS...
 
 

HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice) og de regionale helseforetakene...
 
 

En ny nasjonal avtale gir lettere og billigere oksygenkonsentratorer til...
 
 

Over 60 innkjøpere var samlet på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 20. mai....
 
HINAS sitter i styringsgruppen til InnoMed, et nasjonalt kompetansenettverk...