hotellnyhet

Datoene for når de ulike Ricahotellene blir Scandic er nå klar.

Rammeavtalen HINAS har inngått med Scandic på hotelltjenester, får nå enda flere hoteller under seg. 

Kjeden har som kjent kjøpt opp Ricakjeden, og utover høsten 2014 vil omprofileringa skje.

Ansatte i Helse-Norge skal velge denne hotellkjeden hvis det er ledig kapasitet og hotellet har hensiktsmessig plassering.

42 Rica-hoteller vil denne høsten omprofileres til Scandic-hoteller. Totalt får Scandic 84 hoteller i Norge.

Med rundt 230 hoteller i 8 land er Scandic nå Nordens største hotellkjede. Ønsker du å lese mer om omprofileringsprosessen og når hvert enkelt hotell blir Scandic kan du lese mer på www.scandichotels.no/sammenerviscandic.

Her kan du sjekke datoen for alle Ricahotellene.