I den nye avtalen på kjøp av blodposer, vil blodbankene spare inntil 12 millioner kroner i året.

 I august ble rammeavtalen mellom Macopharma Nordic AB og de regionale helseforetakene signert.

Prosjektleder Andreas Rystrøm i HINAS sier dette er svært godt nytt for blodbankene i Norge.

– Det er et betydelig besparingspotensial ved denne avtalen. Totalt er dette beregnet til cirka 12 millioner kroner i året for blodbankene til sammen. Enkelte blodbanker vil spare opptil 60 prosent på den nye avtalen, sier han.

Kun én leverandør

Macopharma blir eneste leverandør av blodposer til blodbankene i Norge. De vil levere både kvadruppel- og fullblodposer. I tillegg til kjøp av blodposer kan blodbankene med denne avtalen leie blodpresser og vipper.

– De nye blodposene, blodpressene og vippene på rammeavtalen er kvalitativt svært gode produkter. Rammeavtalene gir blodbankene tilgang til ny og moderne teknologi, sier Rystrøm.

Rammeavtalene løper i 4 år, med muligheter for ett års forlengelse. Etter oppdragsgivers vurdering er det viktig med en varighet utover fire år, på grunn av de store investeringene i blodpresser og vipper som leverandøren må foreta.

Blodbankene i de ulike regionene vil tiltre avtalen på ulike tidspunkt:

Helse Midt-Norge: 1. september 2014

Helse Sør-Øst: 1. november 2014

Helse Vest: 1. januar 2015

Helse Nord vil også tiltre avtalen, men tidspunktet er foreløpig ikke klart.

Gir muligheter for helautomatisk produksjon

Flere blodbanker i Norge vurderer å endre produksjonsteknikk. Den nye rammeavtalen legger ikke hindringer for å gå over til helautomatisk produksjon.

Blodbanken ved Oslo universitetssykehus er ikke en del av avtalen.