hotellnyhet

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) har inngått en ny nasjonal rammeavtale for kjøp av hotelltjenester for helseforetakene i Norge. 

Hoteller som er best i klassen på miljø har blitt belønnet i form av høy uttelling i evalueringene av anbudene.

HINAS, som står ansvarlig for nasjonale anskaffelser til de fire helseforetakene i Norge, har skilt mellom de gode og de beste på miljø i en anskaffelse av hotelltjenester.

Alle hoteller som kunne dokumentere at de jobber for å redusere miljøødeleggelsene fikk uttelling i evalueringen. Svanemerkede hoteller fikk en høyere score enn hoteller med andre merkeordninger.

– I forberedelsene til anbudet så vi at miljømerket Svanen har strengere og mer spesifikke krav til hoteller enn øvrige aktuelle miljøsertifiseringer. Vi valgte derfor å gi de hotellene som er svanemerket beste poengscore i evalueringen, sier Evy Pleym, som har vært prosjektleder for anskaffelsen hos HINAS.

Signaleffekt

Svanen er den offisielle miljømerkeordningen i Norden og forvaltes av stiftelsen Miljømerking. Administrerende direktør Anita Winsnes er svært positiv til at HINAS belønner de aktørene som er best i klassen på miljø.

– Når en så stor aktør innen offentlig innkjøp som HINAS er med på sette strengere krav, blir det lagt merke til. Vi håper at dette kan inspirere flere hotell-aktører til å velge strengere miljøkrav for sine hoteller, sier direktøren.

Miljøsatsning

– Som ett av landets største innkjøpsmiljøer med årlig innkjøpsvolum på 3,3 milliarder kroner har HINAS et stort samfunnsansvar. Vi arbeider kontinuerlig å forbedre våre anbudsprosesser slik at leverandører som tar miljøarbeidet på alvor blir belønnet, sier Harald I. Johnsen, administrerende direktør i HINAS.

Førstevalget Scandic Hotels hadde både best miljøprofil og var billigst. Det betyr at ansatte i Helse-Norge skal velge denne hotellkjeden hvis det er ledig kapasitet og hotellet har hensiktsmessig plassering. I videre prioritert rekkefølge kom Rica-hotellene som også er svanemerket, Nordic Choice Hotels, Rezidor Hotels og Thon Hotels. Miljøkriteriet telte 20 prosent av evalueringen.

Hotellavtalen har en forventet omsetning på 127 millioner kroner årlig. Avtalen gjelder i to år med mulighet for ytterligere to års forlengelse.