EHPPA møte

Sykehusinnkjøp HF vil fremover delta aktivt i den europeiske samarbeidsorganisasjonen European Health Public Procurement Alliance (EHPPA).

I mars kommer EHPPA-medlemmene på besøk til Vadsø, hvor divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp er vertskap.

EHPPA består av lignende organisasjoner som Sykehusinnkjøp fra ni forskjellige europeiske land. Tidligere HINAS deltok i samarbeidet fra oppstarten i 2013, og nå videreføres dette arbeidet av divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp.

Vil samle innkjøpsmakt

Divisjonsdirektør Harald I. Johnsen mener organisasjonen er en god arena for å dele erfaringer mellom i de ulike landene, samt at den bidrar til å styrke og profesjonalisere offentlig innkjøp i helsesektoren. EHPPA har også etablert samarbeidsavtaler med store innkjøpsorganisasjoner i USA og Asia.  I fremtiden ser han for seg konkret innkjøpssamarbeid over landegrensene.

– Vi ønsker å samle innkjøpsmakt. Ved å utarbeide felles innkjøpstrategi innenfor gitte områder kan vi møte markedet som en samlet europeisk enhet. Det er en visjonær tanke, men vi har et siktemål om å gjennomføre felles europeiske anskaffelser, sier Johnsen, som også er visepresident i EHPPA.

Møte i Tyskland

Nylig deltok innkjøpsdirektør Ole Magne Kleven på vegne av Sykehusinnkjøp i en av arbeidsgruppene, «Procurement working group», sitt møte i Düsseldorf i Tyskland. På agendaen stod tema som markedsanalyser, etablering av kommunikasjonsplattform for samarbeid og bedriftspresentasjon om direkte innkjøp fra Kina.

I tillegg utvekslet organisasjonene fra de ulike landene informasjon og nyheter om anskaffelser i sykehussektoren i sine land. Blant annet ble det diskutert å etablere en felles oversikt over større anskaffelsesprosesser i landene frem mot 2018.

Kommer til Norge

I mars kommer altså EHPPA på besøk til Norge. Det ene av to årlige møter årlige møter er lagt til Vadsø, hvor Sykehusinnkjøp HF har hovedkontor og divisjon nasjonale tjenester er stasjonert.

– Vi har vært en av drivkreftene i dette arbeidet siden oppstarten i 2013. Derfor er det hyggelig å kunne ønske våre kolleger fra Europa velkommen hit, sier Harald I. Johnsen.

På møtet vil man ta opp status for de løpende prosjektene organisasjonen er involvert i, men samtidig drøfte nye mulige samarbeidsinitiativ. Men i tillegg til den faglige delen av samlingen, blir det også tid til å vise frem deler av Finnmark.

– De kan ikke dra herfra uten å ha sett litt av vakre Varanger, så vi avrunder møtet med en  tur rundt Varangerfjorden fra Vadsø til Kirkenes, sier Johnsen.