Philips
Philips Norway AS skal fremover levere bærbare forstøvere til norske sykehus.

For første gang har norske sykehus inngått en nasjonal innkjøpsavtale for forstøvere.

Avtalen, som en del av området behandlingshjelpemidler, er forhandlet frem av Sykehusinnkjøp HF på vegne av de fire regionale helseforetakene.

Forstøvere er små kompressorer som brukes til å omgjøre flytende medisin til mindre dråper som dermed kan inhaleres. Apparatene brukes i behandlingen av astma, kols og andre lungesykdommer.

Tidligere har sykehusene skaffet dette utstyret selv, men nå er anskaffelsen samlet i en felles nasjonal avtale.

– Prosjektgruppen i anskaffelsen har vært bredt sammensatt av fagpersonell, representert ved klinikere fra helseforetakene og teknikere og avdelingsledere ved behandlingshjelpemiddelenheter. Ved de nye nasjonale avtalene på forstøvere sikrer man en god kvalitet av pasientenes hjemmebehandling, uttaler prosjektleder Tor Einar Løkke Pedersen.

Aga AS er nå tildelt avtalen for stasjonære forstøvere, mens Philips Norge AS har fått avtalen for bærbare forstøvere. Avtalene har en verdi på opp mot åtte millioner i året.

NebulAir PlusAga AS skal fremover levere stasjonære forstøvere til norske sykehus.