Tor Einar

Det er nå avgjort hvilke leverandører som får levere vikartjenester for legespesialister og annet helsepersonell til norske sykehus de neste to årene.

Sykehusinnkjøp HF har inngått disse avtaleområdene på vegne av de regionale helseforetakene. I anskaffelsen hadde man flere gode leverandører å velge mellom. Alle leverandører har gått gjennom en omfattende prekvalifisering før de har fått anledning til å levere inn tilbud i konkurransen. Prosjektleder Tor Einar Løkke Pedersen i Sykehusinnkjøp er godt fornøyd med avtalene man nå har fått på plass.

– Vi fikk denne gangen inn tilbud både fra eksisterende og nye leverandører. Det er viktig gjennom avtalene å sikre helseforetakene god vikardekning innenfor de ulike fagområdene, sier Løkke Pedersen.

Til sammen elleve leverandører er valgt som leverandører av legespesialistområdene, mens  åtte leverandører får levere vikarer innen annet helsepersonell området.

Avtalene som nå er på plass har en årlig omsetning på rundt 260 millioner kroner. I avtalene for legespesialister inngår de fem fagspesialistområdene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi mm. og øvrige fagområder, mens annet helsepersonell-avtalen innbefatter helsesekretærer, bioingeniører og psykologspesialister.

– Dette er blant de aller viktigste kontraktene Sykehusinnkjøp inngår på vegne av norske helseforetak, da de bidrar til å sikre godt kvalifisert helsepersonell til alle norske helseforetak, sier Løkke Pedersen.