ambulanse

Avtalene for ambulanseklær løp ut 30. november 2016. Den nye nasjonale avtalen som skulle erstatte denne er ikke kommet på plass grunnet formaliafeil.

Dermed er det tegnet midlertidige avtaler med eksisterende leverandører frem til ny avtale skal være på plass høsten 2017.

De to leverandørene (Equipnor og Procurator) som har levert ambulanseklær de siste årene sitter fortsatt på store restlagre. Ettersom dette er spesialproduserte klær til ambulansetjenesten kan de ikke selges til andre kunder, dette er presisert i brev fra Helsedirektoratet av 27. januar 2016.

Vi ber derfor alle om at dere fortsetter å kjøpe inn klær på disse avtalene så langt det praktisk lar seg gjøre frem til de nye er på plass. Dagens avtaler har også svært gunstige priser, og det vil derfor være lønnsomt i størst mulig grad å benytte disse.

Leverandørene har mange plagg igjen i enkelte størrelser, men begynner å gå tomme i andre størrelser. Det vil heller ikke bli produsert opp nye plagg i denne perioden, så dersom tilgrensende størrelser ikke kan brukes, må nødvendig bekledning kjøpes utenfor avtale. Vi oppfordrer likevel til størst mulig avtalelojalitet.

Skoavtalene med Preben Tellefsen forlenges like lenge som de øvrige avtalene.