Vi er i stadig ekspansjon og har følgelig behov for kvalifisert arbeidskraft.

Vårt daglige arbeid er i all hovedsak basert på prosjektrettet arbeid der prosjektene i all hovedsak dreier seg om anbud og forhandlinger ute i markedene. Til dette kreves prosjektlederkompetanse. Medisinskfaglig kompetanse er også attraktivt hos oss, sammen med juss, økonomi og ingeniørfag.

Vi er selvsagt ute etter flere kvalifikasjoner som for eksempel evnen til å kommunisere med kunder og oppdragsgivere.

Alle våre ledige stillinger finner du her.