I samarbeid med Sykehusinnkjøp har de regionale helseforetakene inngått nye avtaler for levering av forbruksmateriell til kar- og thoraxkirurgi. Det er inngått avtale med tretten leverandører på dette området. Innen enkelte delområde er det inngått parallelle rammeavtaler. Se avtaleinformasjon for valgte leverandører på de ulike delområdene.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

08.05.2017: Bytte av leverandør

Mediplast Innova AS overtatt som leverandør på avtaleområdene som tidligere ble betjent av Edwards Lifesciences Nordic AB. 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. juni 2015 til 31. mai 2018. Avtalen er forlenget ett år, og har mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
21. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding