Avtale for kjøp av fisternåler til dialyse.

Det er inngått avtale med to leverandører innen tre delområder:

  • Spisse nåler med sikkerhetsanordning (Scan-Med. as Norway)
  • Butte nåler med skorpefjerner (Scan-Med. as Norway)
  • Spisse nåler uten sikkerhetsanordning (Baxter AS)

Leverandør

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

18.10.2016: Navneendring

Rammeavtalen overføres fra Gambro Norge NUF til Baxter AS etter at selskapene har fusjonert.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
05. januar 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding