Rammeavtale for infusjonskanyler – perifere venekanyler (PVK) med avtalestart 1. september 2016. 

Leverandør

Avtaler inngått med Puls Medical Devices AS og Codan Norge AS.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

25.08.2017: Bytte av leverandør

Puls Medical Devices AS overtar for Puls AS som leverandør av produkter fra Becton Dickenson (BD). Dette gjelder for avtalene "Sprøyter og kanyler" og " Sprøyter og kanyler - PVK". 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Avtaleforvaltning Sykehuspartner
E-post: avtaleforvaltning@sykehuspartner.no

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
25. august 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding