Rammeavtale for infusjonskanyler – perifere venekanyler (PVK) med avtalestart 1. september 2016. 

Leverandør

Avtaler inngått med Puls AS og Codan Norge AS.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Avtaleforvaltning Sykehuspartner
E-post: avtaleforvaltning@sykehuspartner.no

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
04. april 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding