Anskaffelsen er den del av det nasjonale programmet «Masseundersøkelse mot livmorhalskreft», og er et pilotprosjekt for innføring av HPV primærscreening mot livmorhalskreft. Dette er et program i regi av Kreftregisteret.
Avtalen som er inngått gjelder levering av HPV-analyseplattform med biobankløsning og HPV-tester til kunden.

Tre sykehus skal er en del av prosjektet:

  • Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
  • Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital HF

Leverandør

Det er inngått avtale med én leverandør, Roche Diagnostics Norge AS. Kontaktperson er Stian Mathiesen, telefon 23 37 33 00.

Mer informasjon

Bestilling på avtalen gjøres under gjeldende rutiner hos hvert enkelt sykehus. Kontakt din innkjøpsleder for mer informasjon. Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontakt prosjektleder hos HINAS, Elise Toombs Rushfeldt, telefon 932 86 899.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er forlenget frem til 31. januar 2019. 

Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
22. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding