Avtalen omfatter sju kategorier telefoner og nettbrett:

  • GSM bordtelefoner
  • Robuste telefoner
  • Vakttelefoner
  • To typer smarttelefoner
  • To typer nettbrett

Avtalen vil angå rundt 20 000 brukere. Det er inngått avtale med

Kjedehuset, der Nordialog og Telehuset er forhandlere. For hvilken forhandler som er nærmest deg, se oversikt her. Mer detaljert informasjon finner du i avtaleinformasjonen.

For detaljert informasjon om bestillingsrutiner hos ditt HF, kontakt 

Kjedehuset vil etablere en bestillingsportal, tilgjengelig for de med bestillingsfullmakt.

Slik ble avtalen til

Prosjektgruppa har bestått av representanter fra alle regionale helseforetak, samt HINAS. 

Leverandør

Kjedehuset er valgt leverandør. Forhandlere for kjedehuset er Nordialog og Telehuset.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

 Avtalen er forlenget til 30. november 2018, og arbeidet med ny avtale er startet opp

Kristian Hellesø

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Rådgiver avtaleforvaltning Kristian Hellesø
E-post: kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 473 12 044

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
18. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding