1. januar 2015 startet ny avtale på kjøp av innfordringer i kraft. Avtalen inneholder kjøp av innfordringstjenester, som purringer og inkassooppfølging.

Se lenger ned for avtaleinformasjon.

Leverandør

Valgt leverandør er Norges Kreditorforbund.

Mer informasjon

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller prosjektleder hos Sykehusinnkjøp: Kine Olaussen Joki, telefon 415 55 801.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Ny avtale gjelder fra 1. januar 2015 til 31. desember 2016, prolongert til 31.12.2018.

Kine Olaussen Joki

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kine Olaussen Joki
E-post: kine.joki@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 415 55 801

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
13. november 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding