Det er inngått avtale om levering av brystimplantater, herunder anatomiske proteser, runde proteser, ekspanderproteser og prøveproteser.

Leverandør

Det er inngått avtale med to leverandører på dette området:

1. Medistim Norge AS

2. Puls AS

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. januar 2015 til 31. desember 2017. Helse Sør-Øst tiltrådte avtalen 15. mars 2015. Avtalen er prolongert i ett år, og det er mulighet for prolongering i ytterligere ett år. 

Aina Fredeng

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Aina Fredeng
E-post: aina.fredeng@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 975 06 498

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
06. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding