I samarbeid med Sykehusinnkjøp HF har de regionale helseforetakene inngått ny avtale for leveranser av ernæringspumper med tilhørende ernæringssett og forbruksmateriell.

Anskaffelsen er delt opp i flere deltilbud. 

Rammeavtalene her gjelder for alle avdelinger ved helseforetakene, herunder også behandlingshjelpemiddel (BHM)-enhetene.

Når det gjelder enterale sprøyter ENLock, er det inngått avtale med to leverandører. Det mest optimale er å kjøpe de minste størrelsene enterale sprøyter fra Fresenius kabi Norge AS, mens en kjøper de største sprøytene fra Nutricia Norge AS. Se mer informasjon om de ulike produktene på ProWeb.

For kjøp av nye ernæringspumper, er det inngått avtale med Nutricia Norge AS. Avtalen gjelder kjøp av Flocare Infinity ernæringspumpe og tilhørende ernæringssett.

Det er i tillegg inngått avtale med Fresenius kabi Norge AS, for kjøp av ernæringssett tilhørende ernæringspumpen Applix Smart.

Produktene på denne avtalen er kompatible med ENLock koblingssystem.

I løpet av 2015/2016 innføres et nytt koblingssystem på enterale produkter, ENFit koblingssystem. Avtalen som nå er inngått, er på 1 år, med mulighet for forlengelse i 1 +1 +1 år. Avtaletiden er slik fordi det kan bli nødvendig med et nytt anbud for å imøtekomme koblingssystemet ENFit.

For mer informasjon om ENFit, se denne nettsiden.

Leverandør

Det er inngått avtaler med følgende leverandører:

Meldinger, nyheter og annet

09.10.2017: Ny leverandør av ernæringssonder

Fra sommeren 2017 har Meda AS overtat rammeavtalen til Kvinto AS. 

06.10.2015: Leveringsproblemer ernærngspumper

Ecomed helseprodukter AS (Ecomed) har leveringsproblemer på sine Flexi Feed-poser. Dette gjelder alle størrelser (250ml, 500ml og 1000ml). Ecomed har levert alternative produkter på denne rammeavtalen fram til 29. september 2015, men heller ikke dette alternativet leveres på nåværende tidspunkt.

Produktet Ecomed har leveringsproblemer på, er et produkt som er frittstående, og som ikke skal benyttes sammen med andre produkter eller ernæringspumper. Produktet benyttes hovedsakelig av hjemmeboende pasienter, men det benyttes også inne på sykehusene.

HINAS arbeider med å finne en løsning på dette problemet. En løsning vil være på plass i løpet av uke 42. Slik situasjonen er nå anser HINAS dette som et klart mislighold av avtalen fra Ecomed sin side.
Produktet er lite benyttet, og har ingen betydning for daglig drift ved sykehuset. På nåværende tidspunkt er løsningen å kjøpe alternative produkter fra andre leverandører, for eksempel Nutricia Norge AS, Fresenius kabi Norge AS og Nestlé AS.

For mer informasjon kontakt prosjektleder i HINAS Andreas Rystrøm, tlf 414 53 125, e-post: andreas.rystrom@hinas.no.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen på tilhørende forbruksmateriell gjelder til 30. november 2018.

Avtalen på ernæringspumper og utstyrsavhengig forbruksmateriell gjelder til 31. januar 2019.

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
15. desember 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding