Radiofarmaka omfatter produkter til nukleærmedisinsk bruk. Denne avtalen består av fem delområder:

  • Ferdig merket radiofarmaka til terapi
  • Ferdig merked radiofarmaka til diagnostikk
  • Undersøkelseskit
  • Forbruksmateriell
  • Generator

Slik ble avtalen til

I samarbeid med HINAS har de fire regionale helseforetakene inngått felles nasjonale parallelle rammeavtaler for innkjøp av radiofarmaka. Prosjektgruppa har bestått av deltakere fra alle regioner.

Leverandør

Det er inngått avtale med tre leverandører, innen fem delområder:

  • GE Healthcare Nore AS
  • Mallinckrodt Netherlands Holding BV
  • S Ahlén Medical Nordic AB

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra og med 15. november 2014 til og med 14. november 2016. Avtalene er forlenget til 15. november 2018.

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
23. mai 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding