INR-apparat til egenmåling, med forbruksmateriell. Det skal leveres en startpakke til bruker som inneholder INR-apparat av typen CoaguChek INRange, batterier, lansetter og teststrimler (minimum 20 stykker). 

Denne modellen erstatter det tidligere apparatet Coagu Chek XS, og prisen er den samme som tidligere.

Apparatet benyttes til egenmåling/kontroll av antikoagulasjonsbehandling, behandling med medikamenter som hemmer blodets evne til å levre seg.

INR er en internasjonal enhet for å angi kogulasjonstid.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra HINAS. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse.

Leverandør

Roche Diagnostics Norge AS er eneste leverandør.

Mer informasjon

Bestilling av INR startpakke skjer hovedsakelig gjennom sykehusenes avdeling for BHM (behandlingshjelpemiddel).

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Ny avtale gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016. Avtalen er forlenget til 31. oktober 2018.

Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
05. september 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding