De regionale helseforetakene har i samarbeid med HINAS inngått ny avtale for kjøp av blodposesett (inkl. leie av blodpresser og vipper) med Macopharma Nordic AB.

Det er inngått rammeavtale på to typer blodposesett, kvadruppelposesett med integrert leukocyttfilter og blodposesett med integrert leukocyttfilter for fullblod, samt blodpressen Macopress REVO og vippen Docon WIFI med integrert sveis.

Kontaktpersoner på rammeavtalen

HINAS: Andreas Rystrøm, tlf. +47 789 50 700 / +47 414 53 125, e-post; andreas.rystrom@hinas.no

Macopharma Nordic AB: Fredrik Persson, tlf. +46 73-049 77 61 / +46 42-17 63 48, e-post; fredrik.persson@macopharma.se

Mer informasjon

Bestilling av produkt

Macopharma har fleksible løsninger for bestillinger av blodposesett. Bestillingsrutiner avtales nærmere med hver enkelt blodbank og leverandøren.

Prosjektgruppen har bestått av følgende personer:

Ans Alsos - Helse Sør-Øst

Bjørg O. Berger - Helse Nord

Gunn Kristoffersen - Helse Vest

Kari-Ann Nedal - Helse Sør-Øst

Kjell Rune Logan-Halvorsrud - Helse Midt-Norge

Siren N. Holme - Helse Vest

Evy Pleym - HINAS

Andreas Rystrøm - HINAS

Vedlegg og lenker

Informasjonsskriv pr. region:

Avtaleinformasjon:

Meldinger, nyheter og annet

25.09.2014: Nytt om blodposesett

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Implementering av ny avtale

De ulike regionale helseforetakene tiltrer avtalen ulikt etter følgende plan:

- Helse Midt-Norge: 1. september 2014

- Helse Sør-Øst: 1. november 2014 (alle HF unntatt OUS)

- Helse Vest: 1. januar 2015

- Helse Nord:

  • Universitetssykehuset Nord-Norge: 25. januar 2015
  • Finnmarkssykehuset og Nordlandsykehuset: 1. mars 2015
  • Helgelandssykehuset: 15. mars 2015

Implementeringen må avtales lokalt ved hver enkelt blodbank.

Macopharma vil tidlig i implementeringsfasen etterspørre en årlig leveringsplan fra hver enkelt blodbank. Det er derfor ønskelig at en leveringsplan fra hver blodbank gjøres tilgjengelig for Macopharma snarest.

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
04. februar 2015

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding