Avtalen omfatter kjøp av forbruksmateriell til sterilforsyning. Dette er produkter til bruk for rengjøring, produksjon og håndtering av sterilt utstyr.

Til sammen er det 22 deltilbud i avtalen som omhandler forbruksmateriell til sterilforsyning. På grunn av avlysning av opprinnelig konkurranse og ny utlysning er det forsinkelse på enkelte delområder.

Se mer informasjon om når de ulike avtalene trer i kraft under.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativ god anskaffelse har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra Sykehusinnkjøp HF.

Leverandør

Se avtaleinformasjonenfor informasjon om valgte leverandører på de ulike områdene.

Mer informasjon

Avtaleområder gyldig fra 1. september 2014:

Avtaleområder gyldig fra 1. desember 2014:

Avtaleområder gyldig fra 1. april 2015:

 • Steriliseringspapir og innlegg (trayliner) for dampsterilisering
 • Steriliseringsposer, -ruller, -instrumentbeskyttere for dampsterilisering og beskyttelsesposer
 • Instrumentunderlag for benk og bord
 • Steriliseringstape for dampsterilisering - autoklavetape
 • Etikettmerkemaskin ("prismerker") med etiketter
 • Strekkodeetiketter og fargeband til printere
 • Rammeavtale, avtaleområder gyldig fra 1. april 2015

Avtaleområder gyldig fra 1. mai 2015

 • Rengjøringstester for dekontaminator, kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr
 • Tilbehør til steriliseringscontainere for plasmasterilisering
 • Steriliseringstester for damp
 • Sporeprøver til dampsterilisering
 • Sporeprøver til plasmasterilisering
 • Steriliseringstester for plasmasterilisering
 • Elektroniske tester for dekontaminering
 • Hulromstest - simulasjonstest
 • Rammeavtale, avtaleområder gyldig fra 1. mai 2015

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Første avtale startet 1. september 2014. Enkelte delområder er forlenget ett år. Se vedlegget Avtaleinformasjon prolongerte delområder, sterilforsyning, forbruksmateriell nederst på siden for nøyaktige datoer.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
13. desember 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding