Den 1. september 2014 trer en ny avtale på levering av hjerteklaffer, kateterbaserte til helseforetakene i kraft.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra Sykehusinnkjøp HF. Prosjektgruppen har arbeidet sammen i hele prosessen.

Leverandør

Informasjon som viser tildeling og prioritering mellom leverandørene innen de enkelte gruppene finner du i vedlegget nederst på denne siden.

Meldinger, nyheter og annet

21.03.2017: Ny leverandør

Comed AS har overtatt for Mediplast AS, og leverer nå Acurate TA. 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er prolongert frem til 31. august 2018.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
09. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding