Den 15. januar 2011 trådte en ny avtale på digitale kart i kraft. Denne avtalen inneholder levering av digitale kart fra Norge Digitalt (medlemskap) og tilrettelegging av digitale kartdata for AMK-sentralene med Locus AS.

Slik ble avtalen til

Følgende kontaktpersoner er tilknyttet avtalene

  • Randi Midtgård Sporck fra Helse Nord 
  • Torger Øvergård fra Helse Midt-Norge
  • Lars Vesterhus fra Helse Midt-Norge 
  • Svend Jakobsen fra Helse Vest
  • Hans Arne Sandem fra Helse Sør-Øst
  • Trond Skorstad fra Helseforetakenes Innkjøpsservice

Leverandør

Denne avtalen er to-delt:

Statens Kartverk – Norge Digitalt, leverer medlemsskap som sikrer helseforetakene rett til å laste ned og bruke kartdata fra Norge Digitalt til alle sine applikasjoner. Kontaktperson er Erik Perstuen.

Locus AS, leverer en tjeneste som gjør at kartdataene som lastes ned fra Norge Digitalt tilrettelegges for de kartapplikasjonene som AMK-sentralene og ambulansene (+fly) bruker. Kontaktperson er Trond Nerland.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Norge digitalt – årlig medlemskap med automatisk fornying

Locus AS – Avtalen er inngått med tildsbegrensning i forhold til ny avtale på teknisk løsing for AMK-ene

Trond Skorstad

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Innkjøpsdirektør - medisinsk utstyr og IKT Trond Skorstad
E-post: trond.skorstad@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 952 15 199

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
05. januar 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding