Avtalen omfatter kjøp av usterile engangshansker

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativ god anskaffelse har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra HINAS.

Leverandør

Følgende leverandører er tildelt kontrakt:

- Mediq Norge AS  (Nitrilhansker, kort og lang mansjett)

- OneMed AS (Latexhansker, kort og lang mansjett)

- Mediq Norge AS (Vinylhansker, kort og lang mansjett)

- Maske Gruppen AS (Nitrilhanske med ekstra lang mansjett)

Mer informasjon

Mer informasjon om avtalen, se vedlegg nederst på siden.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

1. juni 2014 til 31. mai 2018.

Hanna Udnæs Hoel

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef administrasjon (i permisjon til 1. mai 2018) Hanna Udnæs Hoel
E-post: hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 997 45 961

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding