Avtalen gjelder fem delområder:

  • Kompresjonsplagg (Parallell rammeavtale)
  • Standard nattstrømper
  • Målsydde nattstrømper 
  • Forbruksmateriell til lymfødembehandling
  • Pulsatorer

Slik ble avtalen til

Anskaffelsen bler gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, og utlyst på Doffin/TED. Evalueringen ble gjennomført med prosjektgruppe som også evaluerte innsendte vareprøver.

Leverandør

Det er to leverandører på denne avtalen. 

Se avtaleinformasjonen for mer utfyllende informasjon om leverandør på de ulike delområdene.

For delområde 1 gjelder følgende:

  • Rangeringen kan fravikes dersom den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette. Dette bestemmes og dokumenteres av foreskrivende fysioterapeut, behandlingshjelpemiddelenheten og/eller lege.
  • Rangeringen kan også fravikes dersom leverandør med høyest rangering ikke kan levere et produkt på grunn av mangler og eller forsinkelser.

Kontaktpersoner

Medi Norway AS

Rolf Davidsen

Telefon: 52 84 45 00/ 52 84 45 09

E-post: post@medinorway.no

BSN Medical AB

Christer Haasz

Telefon: +46 (0)720 69 62 69

E-post: christer.haasz@bsnmedical.com

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er forlenget frem til 31. august 2018.

Kristian Hellesø

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Rådgiver avtaleforvaltning Kristian Hellesø
E-post: kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 473 12 044

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
19. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding