På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av multimonitorer for ambulanser.

Det er inngått avtale med Alere AS som leverandør. Den forrige avtalen om innkjøp av multimonitorer ble avsluttet 31. desember 2017. Behovet for forbruksutstyr, suppleringsmaskiner og reservedeler fremover gjør at Sykehusinnkjøp HF har inngått en ny rammeavtale med Alere AS etter en intensjonskunngjøring.

Den nye avtalen omfatter suppleringsmaskiner og forbruksutstyr. Når det gjelder forbruksutstyr som ikke er maskinavhengig (div. Masimosensorer og utstyr for kapnografi), kan dette kjøpes utenfor avtalen. I bestillingsskjemaet er de produkter som kan kjøpes utenfor rammeavtalen merket med «kan kjøpes utenfor avtalen».

Alere er nå Abbott

Alere og Abbott har gått sammen, men denne avtalen er inngått med Alere Norge AS. Det er de samme kontaktpersonene hos Alere for denne avtalen som i den forrige, med samme eposter og kontaktinfo. Dersom det kommer endringer vil vi oppdatere avtalen gjennom en endringsmelding.

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

Opplæring: Lars Tollak Mong, e-post lars.tollak.mong@alere.com, telefon 24 05 68 08

Produktsjef: Martin Vaksdal, e-post martin.vaksdal@alere.com, telefon 24 05 67 73

Teknisk support, e-post: servicesupport.no@alere.com, telefon 24 05 66 00

Kundeservice/bestillinger: Sølvi Eilertsen, e-post: kundeservice.no@alere.com, tlf: 24 05 66 00

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. februar 2018 til 31. januar 2020, med mulighet for forlenging i inntil to år.

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
22. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding