På vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF, har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av annonseformidlingstjenester med Frantz AS.

Avtalen omfatter følgende:

Produksjon/utforming av nett-/printannonser:

  • Rådgivning knyttet til produksjon/utforming av annonsen (design, tekst og billedbruk).Bearbeiding av tekst og innplassering i grafisk profil.

Formidling av annonser på nett og papir:

  • Rådgivning knyttet til valg av annonsemedium/tidspunkt/plasseringKvalitetssikring av annonser, herunder korrektur, innhenting av opplysninger i forbindelse med feil og/eller mangler i bestilling.Tilpasning til aktuelle annonseformater.Formidling av annonse til valgte digitale- og/eller papirmedier.

Formidling av annonser/kampanjer til sosiale medier (SOME)

  • Målgruppeanalyse/søkeordsanalyse, produksjon, overvåkning, justering og én forhåndsvisning av annonse med godkjenning fra bestiller.Stopp etter oppsett av skreddersydd målgruppeanalyse SOME.

Strategisk medierådgiving

  • Strategisk medierådgiving utover rådgivning knyttet til produksjon og formidling av enkeltannonser.Eksempelvis: Utarbeidelse av kampanjer tilpasset definert målgruppe, annonsestrategi, utforming av budskap etc. 

Bestilling

Den nye avtalen medfører endringer i bestillingsrutinene. "Veileder til bestillere" finner du på ProWeb (personlig innlogging). Alle bestillinger (også via Webcruiter) skal inneholde nødvendig informasjon, og leverandør vil returnere bestillinger som ikke oppfyller kravene (rammeavtalens punkt 6). 

Leverandør

Frantz AS er valgt som leverandør. 

Kontaktperson er Ragnhild Geirsdatter Nordvik, tlf. 75 50 49 00 post@frantz.no / ragnhild@frantz.no

 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2017 til 30. september 2019, mulighet for prolongering 1+1 år.

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
23. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding