I samarbeid med Sykehusinnkjøp HF har de regionale helseforetakene inngått rammeavtale for kjøp av annonsetjenester.

Avtalene gjelder for alle helseforetak. Helseforetak som i dag får annonseformidlingstjenester levert av Frantz Annonseservice AS får de samme vilkårene på annonsering.

Leverandør

  • Amedia
  • Tidsskrift for Den norske legeforening
  • Finn.no
  • Adresseavisen
  • Sykepleien.no
  • Webcruiter

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene er forlenget til 15.oktober 2017.

Hanna Udnæs Hoel

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef administrasjon (i permisjon til 1. mai 2018) Hanna Udnæs Hoel
E-post: hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 997 45 961

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
02. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding