På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale om levering av hygiene- og pasientpleieprodukter.

I avtaleinformasjonen finner du alle detaljer om samtlige hovedgrupper og valgte leverandører.

 

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

25.01.2018: Forlenget avtale for hovedgruppe 1

Hovedgruppe 1 Smittevern er prolongert i 1 år fram til 30. april 2019.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mai 2016 til 30. april 2018. Hovedgruppe 1 under hygieneprodukter har blitt prolongert i et år frem til 30. April 2019.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding