Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Slik ble avtalen til

En prosjektgruppe med fagfolk fra helseforetakene har vært prosjektgruppe for anskaffelsen. I tillegg har vernetjenesten vært involvert i arbeidet gjennom høring av kravspesifikasjon og gjennom deltakelse i evaluering av innkomne tilbud og vurdering av kjøretøy.

Leverandør

I denne avtaleperioden er det tildelt kontrakter i følgende firekategorier:

  • Kategori 1 - Personbil/stasjonsvogn under 3500 kilo, Nilsson Special Vehicles AB
  • Kategori 2 - Varebil under 3500 kilo,  drift på alle hjul: Handicare AS
  • Kategori 3 - Varebil over 3500 kilo: Falck Emergency Norge AS
  • Kategori 4 - 2-bårebil, lang og 2-bårebil, kort: Falck Emergency Norge AS

For ytterligere opplysninger om avtale, se avtaleinformasjon, eller logg inn i ProWeb.

Fra 15. januar 2018 ble prisene KPI-justert, og nye bestillingsskjema er utarbeidet. Dette fås ved å kontakte din ambulansesjef, eller prosjektleder Kjetil Sønvisen i Sykehusinnkjøp.

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon om avtalen gjennom å kontakte prosjektleder Kjetil Sønvisen. I avtaleinformasjonen finner du også kontaktpersoner i de ulike regionene.

Meldinger, nyheter og annet

15.02.2017: Ny bilmodell i kategori 1

Opprinnelig ble inngått avtale om innkjøp av biler av typen Volvo XC 70. Men ettersom denne modellen er gått ut av Volvos modellprogrammer vil avtalen fremover gjelde for XC 90. Leverandøren Nilsson Special Vehicles AS har sendt en endringsanmodning om modellbyttet. Den nye modellen oppfyller kravspesifikasjonene til ambulansebilene.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Alle avtaler gjelder frem til 14. januar 2019. 

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
21. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding