Avtalen gjelder frem til 31. august 2019. 

Leverandør

Følgende produkter er på avtale fra 1. september 2015,  og skal leveres av følgende leverandører:

Produkt Leverandør
Sprøyter luer OneMed AS
Sprøyter luer lock OneMed AS
Sprøyter med katetertip B.Braun Medical AS
Mini spike B.Braun Medical AS
Opptrekksfilter B.Braun Medical AS
Opptrekksfilter med strå (kort) ogopptrekksfilter med strå (lang) B.Braun Medical AS
Saltvannssprøyter (kun sterilt innhold) Puls Medical Devices AS
Kanyler (standard) Puls Medical Devices AS
Kanyler (med sikkerhetsanretning) Puls Medical Devices AS
Insulinsprøyter Codan Norge AS
Saltvannssprøyter (steril sprøyte og sterilt innhold) Codan Norge AS
Spike-Spike Codan Norge AS
Opptrekkskanyler med og uten filter (butt kanyle) Mediq Norge AS

 

Leverandør Kontaktperson
OneMed AS Pål Borge Nøklegård
B.Braun Medical AS Jannicke Darell
Puls Medical Devices AS Lars Andersen
Codan Norge AS Svend Reiten
Mediq Norge AS Rune Bjerkestrand

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

25.08.2017: Bytte av leverandør

Puls Medical Devices AS overtar for Puls AS som leverandør av produkter fra Becton Dickenson (BD). Dette gjelder for avtalene "Sprøyter og kanyler" og " Sprøyter og kanyler - PVK". 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er forlenget frem til 31. august 2019.

 

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding