Det har blitt inngått parallelle rammeavtaler med flere tilbydere for alle deltilbud ut fra en produktrangering. Leverandør med høyest produktrangering skal alltid anvendes ved avrop. Se egen avtaleinformasjon. 

 

Meldinger, nyheter og annet

19.06.2017: Minikonkurranser gjennomført

For deltilbud 19 og 21 er det gjennomført minikonkurranser, og ny rangering og nye vilkår gjelder fra 1. september 2017.

13.12.2016: Har overtatt produkter

Cardinal Health Norway AS har overtatt distribusjon av Cordis produkter. 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene om levering av forbruksmateriell til invasiv kardiologi er forlenget i ett år, fra 31. august 2017 til 31. august 2018. Med unntak av delområde 19 og 21 er alle delområder er forlenget på gjeldende betingelser. For deltilbud 19 og 21 er det gjennomført årlige minikonkurranser, og nye priser og rangering er nå klare. Se avtaleinformasjon.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
09. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding