Det har blitt inngått parallelle rammeavtaler med flere tilbydere for alle deltilbud ut fra en produktrangering. Leverandør med høyest produktrangering skal alltid anvendes ved avrop. Se egen avtaleinformasjon. 

 

Meldinger, nyheter og annet

13.12.2016: Har overtatt produkter

Cardinal Health Norway AS har overtatt distribusjon av Cordis produkter. 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalestart 1. september 2014. 

Avtalene om levering av forbruksmateriell til invasiv kardiologi er forlenget i ett år, fra 31. august 2016 til 31. august 2017. Med unntak av delområde 19 og 21 er alle delområder er forlenget på gjeldende betingelser. For deltilbud 19 og 21 er det gjennomført årlige minikonkurranser, og nye priser og rangering er nå klare. Se avtaleinformasjon.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
23. mai 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding