De regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF inngått ny avtale for Petroleumsprodukter - kjøp av fyringsolje og avgiftsfri diesel til nødstrømsaggregat.

Avtaleleverandør er Cirkle K Norge AS, avtalen er forlenget frem til 31. august 2018. 

Leverandør

Kontaktperson Cirkle K Norge AS: Ellen Mikalsen, tlf. +47 918 13 032, e-post. ellen.mikalsen@circlekeurope.com.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp HF: Andreas Rystrøm, tlf. +47 414 53 125, e-post. andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no.  

Bestilling av produkt gjøre på en av følgende måter:

Her kan hver enkelt driftsenhet opprette egen bruker. En kan bestille produkt, få oversikt over bestillinger, historiske bestilling og faktura. Kundeservice må kontaktes på telefon for brukernavn og passord ved førstegangs innlogging.

Meldinger, nyheter og annet

01.04.2016: Statoil Fuel & Retail Norge skifter navn

Med virkning fra 1. april skifter Statoil Fuel&Retail Norge AS navn til Cirkle K Norge AS. Det juridiske navnebyttet betyr at kunder vil få faktura fra Cirkle K fra og med 5. april. Navnebyttet har ikke øvrige betydninger for avtalen.

 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er forlenget frem til 31. august 2018. 

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
11. mai 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding