1. juli 2015 trådte en ny avtale om for levering av medieovervåkningstjenester i kraft. Retriever Norge AS er valgt leverandør.

I tillegg til en grunnpakke som inkluderer en webbasert systemløsning samt åpne nettkilder, er det mulig å gjøre avrop på en eller flere av følgende tjenester:

  • Medieovervåkning av betalingsbaserte kilder på nett
  • Medieovervåkning av sosiale medier, pris per foretak
  • Medieovervåkning av radio/tv, herunder nett-TV
  • Medieovervåkning av samtlige trykte kilder, inkludert medieovervåkning av betalingsbaserte nettkilder.
  • Medieovervåkning av trykte kilder per stykk
  • Analysetjenester

For mer informasjon om avtalen, se prolongeringsinformasjonen.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra Hinas. Prosjektgruppen har arbeidet sammen i hele prosessen.

Leverandør

Kontaktpersoner hos Retriever Norge AS er Kamilla Kjær, e-post kamilla.lundsether.kjer@retriever.no, telefon 22 91 03 52 / 908 66 846.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er prolongert med et år og gjelder frem til 30. juni 2018. 

Hanna Udnæs Hoel

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef administrasjon (i permisjon til 1. mai 2018) Hanna Udnæs Hoel
E-post: hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 997 45 961

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
16. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding