Fra 1. juni 2013 er ny rammeavtale på kontorrekvisita trådt i kraft. Avtalen omfatter levering av kontorrekvisita, kontorpapir, datarekvisita og batterier.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra Hinas. Prosjektgruppen har arbeidet sammen i hele prosessen.

Leverandør

Lyreco Norge AS er valgt som leverandør. Kontaktperson for avtalen er:

Helle Søgaard 99 21 29 00

E-post helle.sogaard@lyreco.com 

Ønsker du mer informasjon om selskapet, kan du besøke deres hjemmeside http://www.lyreco.com .

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

03.12.2015: Melding om kontorrekvisita

For tilgang til prislister må det benyttes personlig innlogging i ProWeb eller innkjøpsportalen til Helse Sør-Øst.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

01.06. 2013 - 31.05.2015. 

Avtalene er prolongert til 31.05.2017.

Lisa Marlen Heiestad

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Lisa Marlen Heiestad
E-post: lisa.heiestad@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 988 32 116

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
26. juli 2016

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding