På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av arbeidsklær, verneutstyr, vernesko og klogger til teknisk personell.

Avtalen gjelder for alle helseforetak.

Sortiment på avtale:

Vedlegg «Katalog sortiment på avtale» viser en oversikt over hovedsortiment av produkter det er inngått avtale på. Det er inngått avtale på produkter i produktgruppene; arbeidsklær, verneutstyr, vernesko, hansker og yrkesklogg.

Rabatt øvrig sortiment:

Øvrig sortiment som naturlig hører inn under de produktgruppene det er inngått avtale på, men som ikke vises i «Katalog sortiment på avtale» foreligger det en fast rabatt på veiledende pris. Rabatt på øvrig sortiment trekkes fra veiledende pris på faktura.

Bestillere oppfordres til å kjøpe produkter fra hovedsortiment så langt det er mulig.

Kjøp i butikk:

TOOLS AS har 43 butikker i Norge hvor det er mulig for brukere på avtalen å komme innom for å prøve og kjøpe arbeidsklær, verneutstyr, vernesko og klogger i butikk. Se vedlegg «TOOLS butikker landsoversikt 2018» for en oversikt over alle butikker. Ved kjøp fysisk i butikk må bruker/ bestiller ha med seg et rekvisjonsnummer og kunne legitimere seg.

Logo:

Tools AS trykker logo på bestilling. Minste bestilling er 50 stk. per størrelse logo. Alle logoer bestilles og betales inklusiv påsett på forhånd. Det er avtalt en fast per logo uavhengig størrelse ferdig påsatt tøy. Ta kontakt med TOOLS lokalt for bestilling av logo.

Leverandør

Tools AS er valgt som leverandør på dette området.

Deres kontaktperson er Henning Trosterud. Han treffes på e-post: henning.trosterud@tools.no eller telefon 995 81 946.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mars 2018 til 29. februar 2020, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Hege Pedersen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Hege Pedersen
E-post: hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 406 39 981

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
27. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding