På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av oksygenkonsentratorer med tilbehør.

Følgende leverandører er valgt til de ulike deltilbudene i avtalen:

Deltilbud 1: Stasjonær konsentrator, opp til 5 liter/min

Leverandør: Philips Norge AS

Produkt: Everflo Q

Deltilbud 2: Stasjonær konsentrator, lav flow

Leverandør Medtek medisinsk utstyr AS

Produkt: Kröber O2

Deltilbud 3: Stasjonær konsentrator, 8 liter/min eller over

Leverandør: Invacare AS

Produkt: Platinum 9

Deltilbud 4: Transportabel konsentrator m/batteridrift og kontinuerlig flow

Leverandør: Philips Norge AS

Produkt: SimplyGo

Deltilbud 5: Bærbar konsentrator, minimum 800 ml/min

Leverandør: AGA AS

Produkt: Inogen One G3

Deltilbud 6: Bærbar konsentrator, minimum 600 ml/min

Leverandør: AGA AS

Produkt: Inogene One G4

Deltilbud 7: Fyllesystem for oksygenflasker

Leverandør: Philips Norge AS

Produkt: UltraFill

Deltilbud 8: Besparere og regulatorer

Leverandør: AGA AS

Produkter: EasyPuls 5, Regulator Gloor 4 l/min og Oksysaver 8

Deltilbud 9: Forbruksmateriell til oksygenbehandling

Leverandør: AGA AS

Produktgrupper: Nesebrillekateter voksne, nesebrillekateter barn, masker med og uten reservoar, tilførselsslanger, fukteflaske, svivel og ørebeskyttere.

Deltilbud 10.1: Tilbehør og reservedeler til Perfect O2, produsent: Invacare

Leverandør Invacare AS

Deltilbud 10.2: Tilbehør og reservedeler til Platinum 9, produsent: Invacare

Leverandør: Invacare AS

Deltilbud 10.3: Tilbehør og reservedeler til Homefill II produsent: Invacare

Leverandør Invacare AS

Deltilbud 10.4: Tilbehør og reservedeler til SimplyGo, produsent: Philips

Leverandør: Philips Norge AS

Deltilbud 10.5: Tilbehør og reservedeler til Inogene One G3, produsent: AGA

Leverandør: AGA AS

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

Philips Norge AS

Kontaktperson: Lene Takelund

Telefon: 95728009

E-post: lene.takelund@philips.com

Meditek medisinsk utstyr AS

Erik Asteberg

Telefon 90211961

E-post: erik@meditek.no

Invacare AS

Kontaktperson: Lars Spro

Telefonnummer: 99239810

E-post: lspro@invacare.com

AGA AS

Kontaktperson: Finn Audun Bergmann

Telefonnummer: 90924019

E-post: finn.audun.bergmann@no.aga.com

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mars 2018 til 29. februar 2020, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
30. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding