På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av flyfrakttjenester.

Avtalen har tre delområder, med hver sin leverandør:

Delområde 1: Flyfrakt innland

Dette delområdet omfatter i hovedsak transport av biologisk materiell, men kan også benyttes til transport av annet gods. I særlige tilfeller kan flyfrakt innland benyttes som alternativ til «Ekspress over natt», som igjen erstatter A-postordningen som forsvinner over nyttår.

Jetpak er valgt som leverandør. Deres kontaktperson er Solfrid Sviggum. Hun treffes på telefon 480 81 232, eller e-post solfrid.sviggum@jetpak.no

Delområde 2: Flyfrakt utland

Dette delområdet omfatter utelukkende transport av biologisk materiell og farlig gods. World Courier er valgt som leverandør. Deres kontaktperson er Marius Undlien. Han treffes på telefon 951 67 120.

Delområde 3: Flyfrakt utland, ordinære forsendelser

DHL Express (Norway) AS er valgt som leverandør. Deres kontaktperson er Jo Inge Nyås. Han har telefonnummer +47 922 62 568 og e-post jo.nyaas@dhl.com  / norway.support@dhl.com

Overvekt per kilo, kjøring utover 25 kilometer til og fra flyplass, fuel, sceening og security er priset i egne kolonner i hovedprisskjemaet. Tilleggsprodukter som tørris, kjøleforpakning, isoporesker for tørris, biopose og temperaturloggere er priset separat under arkfanen «verdiøkende tjenester».

tabell produkter

Avvik og spørsmål om avtalen sendes til tjenester@sykehusinnkjop.no

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2019, med mulighet for forlenging i inntil to år.

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
08. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding