Den 1. juni 2014 trådte en ny rammeavtale på kjøp av IKT-utstyr i kraft.

Denne avtalen inneholder levering av skrivere og skannere, servere, medisinteknisk PC,  IT-tilbehør, nettverk og lagring. 

Avtale for multifunksjonsmaskiner ble inngått 1. juli 2014, og avtale for klienter 16. oktober 2014. I tillegg inneholder avtalen konsulenttjenester knyttet til leveranse av utstyret.

Avtalene gjelder for alle helseforetak.

Leverandør

For alle produktgrupper er det inngått parallelle rammeavtaler. Leverandørene er rangert, og dersom ikke minikonkurranser brukes, skal utstyr kjøpes fra prioritert leverandør. Noen unntak fra dette finnes.

For områdene servere, skrivere og scannere, multifunksjonsmaskiner og medisinteknisk pc er det foretatt rerangering. For området multifunksjonsmaskiner og servere er det ny rangering av leverandørene. På øvrige områder er rangering som før. Se ProWeb (login.sykehusinnkjop.no).

Mer informasjon

Detaljert informasjon om avtalen kan du få ved å henvende deg til prosjektgruppedeltakerne:

For Helse Sør-Øst:
Kjell Arne Fjeld Andersen– Mobil: 911 18 600
For Helse Vest:
Jarle Simonsen– Mobil: 917 36 688
For Helse Midt-Norge
Tor Gjermstad– Mobil: 920 39 575
For Helse Nord
Bengt Kåre Strande– Mobil: 922 31 662

For Sykehusinnkjøp HF:
Bjørn Breivik– Mobil: 901 74 322
Jonas Ali Ghanizadeh – Mobil: 413 58 159

Minikonkurranser

Dersom det skal kjøre en minikonkurranse, send kravspesifikasjon til it-mini@hinas.no. Ved behov for bistand, ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF.

Meldinger, nyheter og annet

09.01.2015: Melding IKT-utstyr

Fra og med tirsdag 13. januar endrer Norsk Data Senter AS sitt firmanavn til Dustin Norway AS. Dette er kun en navneendring og alle avtaler inngått med Norsk Data Senter AS videreføres med samme betingelser som tidligere.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juni 2014 til 31. mai 2016. Delområde servere, multifunksjonsmaskiner, medisinskteknisk PC, skrivere og skannere er prolongert til 31. mai 2017, eller til ny avtale er på plass. Delområde lagring og nettverk er prolongert ett år, til 31. mai 2017, med mulighet for prolongering i ytterligere ett år.

Bjørn Breivik

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Bjørn Breivik
E-post: bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 901 74 322

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
21. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding