På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av servere, lagring og nettverk.

Avtalen gjelder fra 15. desember 2017 til 14. desember 2019, med mulighet for forlenging i to ganger et år.

Følgende leverandører er valgt for de tre avtaleområdene:

Servere:

 1. Atea AS
 2. Dustin Norway AS
 3. Core Services AS
 4. Move AS
 5. Proact IT Norge AS
 6. Dell AS

Lagring:

 1. Atea AS
 2. Proact IT Norge AS
 3. Core Services AS
 4. Dustin Norway AS
 5. Move AS
 6. THEBPLAN AS
 7. Dell AS

Nettverk:

 1. Atea AS
 2. Core Services AS
 3. Dustin Norway AS
 4. NetNordic
 5. Datametrix AS
 6. Move AS
 7. nLogic AS
 8. Kommando AS

Gjennomføring av minikonkurranser

Alle avrop for på avtalen vil bli foretatt som minikonkurranser mellom leverandørene. Minikonkurranse vil bli gjennomført av dedikerte personer fra hvert RHF. Det vil bli gjennomført tre typer minikonkurranser:

Produktspesifikk minikonkurranse Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt og hvor utprøving vil bli foretatt

Produktspesifikke eller ikke-produktspesifikke avrop kan bli foretatt både på varer og

tjenester (tilknyttet anskaffelsen).

Vedrørende A: Produktspesifikk minikonkurranse

Produktspesifikk minikonkurranse vil bli gjennomført dersom eksisterende utstyr innebærer at skifte av leverandør vil pålegge oppdragsgiveren å anskaffe utstyr som er teknisk uforenlig med eksisterende utstyr, eller som skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved drift og vedlikehold, altså der vilkårene foreligger enten etter forskrift om offentlige anskaffelser § 13-4 (spesielt bokstav c) eller § 15-1 fjerde ledd.

Den enkelte oppdragsgiver vil forut for en produktspesifikk minikonkurranse utarbeide en begrunnelse. En oppsummering av denne begrunnelsen vil fremgå av minikonkurransegrunnlaget.

For anskaffelser med verdi under 100.000,- kan man sette tilbudsfrist ned til 24 timer.

Vedrørende B: Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt

Den enkelte oppdragsgiver vil forut for en åpen minikonkurranse utarbeide en beskrivelse av sitt behov i minikonkurransegrunnlaget, samt legge ved en teknisk kravspesifikasjon.

Denne avropsprosedyren vil i hovedsak benyttes når utfallet av minikonkurransen er avgjørende for produktvalg en periode fremover. Dette kan enten gjøres ved at avrop omfatter opsjoner for å kjøpe flere produkter eller ved at Oppdragsgiver også kan angi at utfallet av minikonkurransen vil være avgjørende for produktvalg som blir lagt til grunn i en periode fremover ved gjennomføring av nye minikonkurranser.

Dette vil fremgå tydelig for den enkelte minikonkurranse og oppdragsgiver vil legge spesielt stor innsats i slike minikonkurranser.

Vedrørende C: Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt og hvor utprøving vil bli foretatt

Som type B minikonkurranse, men hvor man også vil foreta en utprøving av valgte løsning, før man endelig går til bestilling.

Følgende minikonkurranser kan kjøres for de ulike delområdene:

Servere: A og B

Lagring: A, B og C

Nettverk: A, B og C

Mer informasjon

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller

prosjektleder Bjørn Breivik i Sykehusinnkjøp HF: bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no, telefon 901 74 322, eller avtaleforvalter Kristian Hellesø i Sykehusinnkjøp HF: kristian.helleso@sykehusinnkjop.no, telefon 473 12 044.

Det er også opprettet en egen e-postadresse for henvendelser angående minikonkurranser: it-mini@sykehusinnkjop.no.

.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Brukerrepresentant, Luftambulansetjenesten ANS

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 15. desember 2017 til 14. desember 2019, med mulighet for forlenging i to ganger et år.

Bjørn Breivik

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Bjørn Breivik
E-post: bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 901 74 322

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
07. desember 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding