Sykehusinnkjøp HF har inngått rammeavtale med Posten Norge AS om kjøp av transporttjenester, delavtale for produktet "Bedriftspakke - ekspress over natt".

Etter at det ble klart at A-postordningen blir avviklet 1. januar 2018, har Sykehusinnkjøp HF jobbet med å få på plass en avtale om alternativ transport av laboratorieprøver fra legekontorer til sykehusene.

Avtalen med Posten Norge AS sikrer en fast lav pris for tjenestene «Bedriftspakke» og «Bedriftspakke – ekspress over natt». Pakkene må være innen følgende mål:

tabell

I distrikter med lange transportstrekninger bør bedriftspakke ekspress benyttes, dersom levering skal skje dagen etterpå. Det forutsetter at pakken er innlevert nærmeste post i butikk før innleveringsfrist angitt i vedlegget «Innleveringsfrister post i butikk».

Levering sentrale områder/ større byer kan vanlige bedriftspakker benyttes.

For nærmere praktiske avklaringer med hensyn til bestilling eller opprettelse av kundenummer i Mybring, ta kontakt med lokal implementeringsansvarlig angitt i vedlegget «Kontaktpersoner – Posten Norge AS per HF».

Avvik og spørsmål om avtalen sendes til tjenester@sykehusinnkjop.no

Det er også inngått avtaler om flyfrakttjenester. Mer om disse kan du lese her. 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2019, med mulighet for å bli forlenget i 1+1 år. 

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
05. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding