På vegne av Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har Sykehusinnkjøp HF inngått rammeavtale med SEB Kort Bank AB på levering av kredittkorttjenester.

Avtalen omfatter firmakort med personlig ansvar, firmakort med firmaansvar, reisekonto, integrasjon med reiseregningssystem og andre kredittkorttjenester.

Leverandør

SEB Kort Bank AB, oslofilialen er valgt som leverandør.

Kontaktperson er Marianne Ovnerud:

E-post: Marianne.ovnerud@eurocard.no 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 7. november.2017 til 6. november.2020 med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
23. november 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding