På vegne av Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF, har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av kredittkorttjenester med SEB Kort Bank AB.

Kunder på avtalen har forskjellig utløp av nåværende avtaker og vil dermed tiltre avtalen ved utløp av eksisterende avtaler, se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Avtalen omfatter firmakort med personlig ansvar, firmakort med firmaansvar, reisekonto, rapportering/statistikk og mulighet for integrasjon med reiseregningssystem.

Leverandør

SEB Kort Bank AB, oslofilialen er valgt som leverandør.

Kontaktperson er Marianne Ovnerud:

E-post: Marianne.ovnerud@eurocard.no 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 7. november.2017 til 6. november.2020 med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
17. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding