På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av annonsering.

Det er inngått avtale med åtte leverandører på dette området. Følgende leverandører er valgt:

  • Amedia
  • Dagens Medisin
  • DG Media Danmark
  • Finn.no
  • Legeforeningen
  • Läkartidningen Förlag AB Sverige
  • Sykepleien
  • Trøndelagspakken

Kontaktinformasjon til leverandører:

Amedia Salg og Marked:

Julianne Skyberg

julianne.skyberg@amedia.no

Telefon: 995 25 778

Dagens Medisin:

Lise Hjertaas

Lise.hjertaas@dagensmedisin.no

Telefon: 909 88 392

DG Media (Ugeskrift for Læger)

Gitte Hald,

gitte.h@dgmedia.dk / epost@dgmedia.dk

Telefon: +45 30 70 90 32/ 70 27 11 55

Finn.no

Magne Vik Larsen

Magne.vik.larsen@finn.no

Telefon: 934 99 480

Tidsskriftet for Den norske Legeforening

Ellen Bye Knutsen

tidsskriftet@legeforeningen.no

Telefon: 23 10 90 50

Läkartidningen Förlag AB

Ulf Jansson

ulf.jansson@lakartidningen.se

Telefon: +46-70-7903547

Sykepleien

Ingunn Roald

Ingunn.roald@sykepleien.no

Telefon: 22 04 32 00

Trøndelagspakken

Andre Håskjold

andre@trondelagspakken.no

Telefon: 951 03 376

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 16. oktober 2017 til 31. desember 2018.

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
23. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding