Avtalen er delt i to deler

Avansert PDF-redigering Kreative programvare

Avansert PDF-redigering

Dette avtaleområdet gjelder for regionene Vest, Midt, Nord samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret.

Det er inngått en avtale med Foxit Software for kjøp av lisenser til deres programvare Phantom Pro Business. Dette er en programvare med kraftige redigeringsmuligheter i PDF dokumenter.

Mer informasjon om avtalen, kontaktinformasjon til leverandør og priser finnes på ProWeb.

Kreativ programvare

Dette området gjelder for alle regioner samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret. I tillegg kan region Sør-Øst kjøpe lisenser for avansert PDF-redigering (Acrobat Pro) under dette delområdet. Sykehusinnkjøp har inngått en avtale med Crayon AS som forhandler Adobe lisenser. Det er inngått en felles nasjonal storkundeavtale for kjøpt av Adobe lisenser (Enterprise Term Licensing Agreement). 

I denne avtalen er det mulig å bytte lisenser mellom regioner og virksomheter ved behov. Det er derfor viktig at kjøp av lisenser avklares med regional forvalter av avtalen. Dette er normalt det regionale IKT-selskapet.

Delområdet omfatter alle kreative produkter under Adobe sin Creative Cloud Suite. Dette inkluderer blant annet Photoshop, Illustrator, Captivate mm.

Bestilling og priser får du ved å kontakte regional forvalter av avtalen.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avansert PDF-redigering: 1.Juni 2017 til 31. Mai 2021

Kreativ programvare: 1. September 2017 til 31. August 2019

Jonas Ali Ghanizadeh

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Jonas Ali Ghanizadeh
E-post: jonas.ghanizadeh@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 413 58 159

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
12. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding