På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av gips, ortoser og krykker.

Det er inngått avtale med ni leverandører på dette området.

Se den vedlagte avtaleinformasjonen for nærmere opplysninger om hvilke områder hver enkelt leverandør er valgt til. 

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

BSN medical AB: Morten Kjos, epost Morten.kjos@bsnmedical.com, telefon 909 49 472.

3M Norge AS: Torstein Hegland, epost thegland@mmm.com, telefon 907 71 743.

Camp Scandinavia AS: Unni Sandkvist, epost Unni.sandkvist@camp.se, telefon 478 25 270.

Össur Nordic AB: Johan Liljeholm, epost jliljeholm@ossur.com, telefon +46 706 592115.

NordiCare O. & R. AB: Louise Roos, epost Louise.roos@nordicare.se, telefon +46 707 909431.

Ortopro AS: Tom Bøe, epost Tom.boe@ortopro.no, telefon 400 22110.

DJO Nordic AB: Ole Hansen (avtaleansvarlig) epost Ole.hansen@djoglobal.com, telefon +45 246 05057. Anne-Berit Auran (produktansvarlig), epost Anne-berit.auran@djoglobal.com, telefon 415 25611.

JHInova AB: Jan Häggström, epost Jan.haggstrom@jhinova.se, telefon +46 767 879737

Puls AS: Geir Syvertsen, epost Geir.syvertsen@puls-norge.no, telefon 970 00 303.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. september 2017 til 31. august 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Aina Fredeng

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Aina Fredeng
E-post: aina.fredeng@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 975 06 498

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
31. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding