Den 15. juni 2013 ble det inngått avtaler på innkjøp av insulinpumper og forbruksmateriell til insulinpumper. 

Leverandør

A1: System for insulinpumpebehandling med mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling:

  1. Rubin Medical AS (Animas Vibe)
  2. Medtronic Norge AS (Minimed 640)

A2: System for insulinpumpebehandling uten mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling 

  1. Roche Diagnostics Norge AS (Accu-Chek Spirit Combo)
  2. Rubin Medical AS (Animas Vibe)
  3. Ypsomed (OmniPod)

B: System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

  1. NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)
  2. Abbott Norge AS (FreeStyle Navigator II - Gjelder kun kjøp av forbruksmateriell til eksisterende pasienter)

Abbott Norge AS leverer fortsatt forbruksmateriell til FreeStyle Navigator II til eksisterende pasienter. Således er fortsatt Abbott en av leverandørene på den løpende rammeavtalen, men rangeringen på rammeavtalen vedrørende utskrivningen av nye CGM-systemer endres.

Valg av system:

Ved valg av system til pasient skal prioriteringen baseres på rangeringen i tildeling. Rangeringen kan avvike når den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette. Dette bestemmes og dokumenteres av foreskrivende lege.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

27.03.2017: Stopper utskrivningen av nye FreeStyle Navigator II

Utskrivningen av nye FreeStyle Navigator II CGM-systemer fra Abbott Norge AS stoppes. Disse systemene skal fra i dag ikke lenger skrives ut til diabetes 1-pasienter.

Etter lengre tids diskusjon rundt produktet FreeStyle Navigator II fra Abbott, avtalenummer 10050305, har de regionale helseforetakene kommet til enighet med leverandøren om å stoppe utskrivningen av nye slike CGM- systemer. Endringen gjelder med øyeblikkelig virkning.

Abbott Norge AS forplikter seg til fortsatt å levere forbruksmateriell til FreeStyle Navigator II til eksisterende pasienter. Således gjelder fortsatt den løpende rammeavtalen, men rangeringen på rammeavtalen vedrørende utskrivningen av nye CGM-systemer endres.

Rangering delområde B:

System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

1. NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 15. juni 2013 til 14. juni 2014, prolongert til 14. juni 2017.

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
24. mai 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding