Sykehusinnkjøp HF har på vegne av de regionale helseforetakene inngått avtale om av kjøp, leasing og administrasjon av biler, samt elektroniskkjørebok.

Det er inngått avtale med Leaseplan Norge AS for levering av kjøp, leasing og administrasjon av biler. 

For elektronisk kjørebok er ALD Automotives AS valgt som leverandør. Avtalen omfatter levering av elektronisk kjørebok med tilhørende utstyr og programvare.

Pris per måned per bil skal inkludere den elektroniske kjørebokenheten, identifiseringsenhet mot kjøreboken, montering, dataoverføring, programvare/webløsning, service, vedlikehold og support.

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

Leaseplan Norge AS: Monika Mjøsund, e-post monika.mjosund@leaseplan.no, telefon 986 22 069.

ALD Automotives AS: Øyvind Aarud, epost Oyvind.Aarud@Ecofleet.no, telefon 33 50 21 55  /928 17 677

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juli 2017 til 30. juni 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Anne Sandanger Time

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Anne Sandanger Time
E-post: anne.time@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 918 75 958

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding