På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av automater og kjøkkenutstyr.

Det er foreløpig inngått avtale på tre delområder på dette området:

  • Delområde 1 er kaffeautomater og kolbetraktere, og der er JDE Professional valgt som leverandør.
  • Delområde 2 er vannautomater, og der er Waterlogic Norge AS valgt som leverandør.
  • Delområde 4 er kjøkkenutstyr, og Enor AS/Culina er valgt som leverandør. For dette delområdet er avtalestart satt til 1. juli 2017.

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

JDE Professional: Linda Jølsen, e-post linda.jolsen@jdecoffee.com, telefon 464 48 606.

Waterlogic Norge AS: Viktor Tholén, e-post viktor.tholen@waterlogic.no, telefon 413 33 411.

Enor AS/Culina: Pål Enger, pal.enger@culina.no, telefon 41412360

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2017 til 31. mai 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Anne Sandanger Time

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Anne Sandanger Time
E-post: anne.time@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 918 75 958

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
30. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding