På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell.

Avtalen er delt inn i fire hovedgrupper med underliggende delområder. For oversikt over delområdene og hvilke leverandører som er valgt i prioritert rekkefølge, se vedlegget «Oversikt tildeling».

Avrop

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1.

Unntak fra hovedregel om avrop

Unntak fra hovedregelen i punkt 3 kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene, eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
  3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
  4. Dersom det skal foretas produktkjøp til det elektrofysiologiske laboratoriet som er avhengig av at produktene kompatibelt med et bestemt system.
  5. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

Avrop skal alltid skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til det aktuelle unntaket ovenfor.

Unntak etter 1, 2 og 4 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter 3 besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter 5 besluttes av det enkelte Helseforetak.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2017 til 31. mai 2019, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
21. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding